Plicní servoventilátory

eXtend XT • moderní servoventilátor pro ventilaci všech věkových kategorií pacientů novorozenci-děti-dospělí
 • přehledné a uživatelské ovládání pomocí dotykové obrazovky
 • široké spektrum ventilačních režimů – řízené, odvykací, podpůrné
 • neinvazivní ventilace s patentovanou technologií kompenzace úniků
 • grafické zobrazení křivek a smyček, trendů
 • měření plicní mechaniky
 • alarmové funkce jsou rozděleny do skupin s prioritním rozlišením pro bezpečný průběh ventilace
 • možnost monitorace CO2
 • záložní zdroj – baterie
 • mikronebulizace synchronizovaná s inspiriem
 • možnost softwarového rozšíření
 • možnost propojení s monitory vitálních funkcí pacienta
 • ovládání v českém jazyce

Monnal T75 • ventilátor pro všechny věkové kategorie pacientů je vhodný jak pro nemocniční tak domácí péči
 • nezávislost chodu přístroje na přívodu stlačeného medicinálního vzduchu díky dvěma speciálním turbínám, proto je ventilátor vhodný nejen k ventilaci pacientů na odděleních bez centrálního rozvodu, ale umožňuje i ventilovaného pacienta transportovat
 • široká nabídka řízených a podpůrných ventilačních režimů, včetně možnosti neinvazivní ventilace
 • přehledný barevný dotykový umožňuje snadné nastavení základních parametrů dechového cyklu a aktivaci ventilačních režimů.
 • možnost autonomní funkčnosti - nezávislý zdroj el. proudu a plynů
 • intuitivní a příjemné ovládání s komunikací v českém jazyce