Poslání

Trvale zlepšovat kvalitu péče o pacienty dodávkami nejmodernějších zdravotnických technologií.

Zlepšovat pracovní podmínky zdravotnického personálu našich zákazníků dokonalou implementací těchto technologií a vzděláváním uživatelů.

Pomáhat snižovat náklady zdravotnických zařízení na provoz zdravotnické technologie odborným poradenstvím a poskytováním kvalitních servisních služeb.